Bạn đọcmui ten tab

3 số đầu thẻ căn cước thể hiện nơi sinh công dân

Thứ Hai, ngày 09/12/2019, 07:00

Theo quy định, các chữ số trên thẻ căn cước đều mang ý nghĩa riêng, trong đó, 3 chữ số đầu của căn cước sẽ thể hiện nơi sinh của công dân.

Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định, số thẻ Căn cước công dân gồm 12 số, trong đó 3 số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh. Chỉ cần nhìn 3 số này là biết được nơi sinh của một người.